/
00:00

18. Treasury Fórum

9. června 2021 - ON-LINE

Logo

ČAT je Česká Asociace Treasury, založena počátkem roku 2001. Jde o Asociaci profesionálních odborníků v oblasti treasury a řízení rizik.
Základním posláním Asociace je propagace a rozvoj odborné praxe profese treasury, s cílem stát se vedoucí autoritou v otázkách rozvoje treasury, řízení rizik v rámci podniků a uznávanou autoritou v oblasti správy a řízení společností v České republice.

Role treasury odbornosti a s tím související personální potřeby v této specifické oblasti se vyvíjí posledních deset let velice rychlým tempem. K základním činnostem jako jsou vztahy k bankám (banking relationships) a řízení likvidity (cash management), musí dnes treasury manažeři přidat znalosti o vývoji elektronických platebních systémů, e-commerce, softwarů pro řízení a modelování treasury a řízení rizik (risk management), řízení pohledávek, účetní standardy, daňové optimalizace a mnoha dalších aktivitách spadajících do oblasti treasury. Daleko více než dříve musí treasury specialisté spolupracovat s ostatními manažery, aby koordinovali toky finančních informací uvnitř organizace.

ČAT navazuje společnou komunikaci mezi treasury manažery, specialisty a všemi odborníky, kteří pracují v tomto ale i v příbuzných finančních oborech. Tak jako fungují treasury divize a oddělení ve společnostech po celém světě, je i v ČR plno firem, které mají vzdělané a připravené odborníky, kteří se snaží udržet krok s trendy široké funkcionality treasury. ČAT si vzal za úkol vzájemně propojit členy ČAT na úrovni lokálních, regionálních či národních setkání.

Stát se členem ČAT a připojit se tak k těm kolegům, kteří vnímají, že investice do ČAT je investicí do vlastní budoucnosti, by mělo být profesní hrdostí založené na našem osobním zájmu podpořit vznik dobré myšlenky.

https://www.czechtreasury.cz/

Foto
Ondrej Simon
Vice Prezident ČAT
Foto
Ivan Haco
Prezident ČAT

Logo

Česká asociace pro finanční řízení je platforma pro všechny, kteří se zajímají o finanční řízení podniků, chtějí se odborně rozvíjet, vzdělávat a sdílet své zkušenosti.

Spolupráce s profesními organizacemi, finančními institucemi a dalšími zájmovými subjekty na poli finančního řízení. V našich aktivitách spolupracujeme např. s Českou asociací treasury, ACCA, Komorou certifikovaných účetních atp.

Výměna zkušeností a spolupráce mezi zástupci vědy a praxe a mezi členy asociace navzájem. (Controlleři, finanční manažeři, CFO, zástupci akademické sféry společně. Teorie a praxe u jednoho stolu.)

Vypracování systému rozvoje finančních pozic a standardů dalšího vzdělávání pro finanční pozice včetně podpory jejich prosazení do praxe firem.

Podpora výzkumu, výuky a vzdělávání v oblasti finančního řízení, controllingu a účetnictví a vydávání odborných publikací, které se týkají těchto témat, pořádání odborných seminářů, přednášek a konferencí.

Vypracování jednotné controllingové koncepce a vzdělávacích standardů v oblasti controllingu a finančního řízení.

O novinkách v oboru informujeme tištěným časopisem CAFINews, měsíčníkem eCAFINews a také Vás zapojíme do průzkumů, díky kterým získáte získáte exklusivní srovnání své firmy s ostatními společnostmi.

https://cafin.cz/

Foto
Olga Cechlová
Člen řídicího výboru CAFIN
Foto
Eva Karkošová Petrová
Projektový manažer CAFIN